yhteystiedot

Toimisto ja Tietosuojaseloste

MYYNTI

Minna Raita

Mobile: +358(0)50 548 5005
email: minna.raita@kettumaa.fi

IS Kettumaa Oy

Kettumaa, Velkua

Post Address: Mannerheiminkatu 29, FIN-21100 Naantali

Y-tunnus: 2256892-4

email: info@kettumaa.fi

www.kettumaa.fI

TIETOSUOJASELOSTE 25.5.2018

Rekisterinpitäjä

IS Kettumaa Oy (y-tunnus: 2256892-4)

Mannerheiminkatu 29

21100 Naantali

info@kettumaa.fi

 

Asiakas- ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • asiakassuhteen hoitamiseen
  • markkinointitarkoitukseen

Asiakas- ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyssä̈ on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

 

Mitä tietoja kerätään

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus.

 

Asiakas- ja henkilötietoja käytetään

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toteutukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin

 

Kuinka kauan asiakas- ja henkilötietoja säilytetään

Säilytämme asiakas- ja henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää̈ kauemmin niiltä̈ osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpidon vastuiden hoitamiseksi.

 

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme asiakas- ja henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet niitä tarvitsevat, tämän tietosuojalausekkeen määrittelemissä tarkoituksissa.

 

Asiakkaan oikeudet

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus vaatia tiedon poistamista
  • Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Asiakas- ja henkilötietojen suojaus

 

IS Kettumaa käyttää ajantasaisia käytäntöjä asiakas- ja henkilötietojen suojelemiseksi;
käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme tietojen hävikin riskiä
ja torjuaksemme väärinkäytöksiä.